Conferinta de inchidere a proiectului SIPOCA 27

Conferinta de inchidere a proiectului SIPOCA 27

După 36 de luni, această ediție finală a buletinului nostru informativ oferă o perspectivă asupra rezultatelor majore  și a activităților finale realizate in cadrul proiectului SIPOCA 27.

La  conferinţa de închidere a proiectului Sipoca 27 au participat peste 100 de invitați reprezentand membrii în grupul țintă principal (reprezentanti din cadrul institutelor nationale de cercetare-dezvoltare), membrii în grupul țintă secundar (reprezentanti ai autoritatilor, ministerelor, universitatilor, academiilor, etc.) dar și numeroși specialiști care lucrează in entitati care au ca obiect de activitate cercetarea-dezvoltarea.

Domnul Daniel IONESCU – Secretar general adjunct in cadrul Ministerului Cercetarii si Inovarii – a deschis conferinta prin prezentarea mesajului adresat de domnul  Nicolae HURDUC -Ministrul Cercetarii si Inovarii, disponibil aici: 

Domnul Adrian CURAJ – Director general UEFISCDI – a menţionat importanţa obiectivului proiectului şi a realizărilor acestuia în contextul implementării Strategiei naționale de cercetare dezvoltare tehnologică și inovare, pentru Specializare Inteligenta 2014-2020. Domnia sa a pus accentul pe rezultatele proiectului: stabilirea unui sistem de monitorizare si evaluare; consolidarea capacitatii de identificare a tendintelor tehnologice emergente la nivel global; analiza ecosistemelor de inovare regionale; platforma informatica integrata – registrul cercetatorilor, registrul rezultatelor de CDI, registrul expertilor pentru activitati/proiecte CDI, registrul infrastructurilor nationale de cercetare, registrul potentialilor contractori. A fost menţionata importanta componentei de proiect ce a adresat facilitatile fiscale, atat la nivel institutional cat si idividual, al cercetatorilor. Nu in ultimul rand, a fost metionat ca rezultatele proiectului contribuie la crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economice a țării, prin intermediul unor investiții și reglementări de calitate in domeniul CDI. Domnul Adrian Curaj a apreciat calitatea managementului proiectului SIPOCA 27, eficienta si eficacitatea demonstrate,  cat si sinergia dintre SIPOCA 27 si SIPOCA 592. A fost menţionată expertiza echipei SIPOCA 27 si a fost exprimata increderea ca aceasta expertiza va fi valorificata in viitoare proiecte ale MCI.

Domnul Alexandru ALDEA – Presedinte Comitetul Roman pentru Infrastructurile Cercetarii – a creionat misiunea pe care a avut-o si anume aceea de a coordona redactarea primului roadmap in anul 2007 precum si in revizuirea actualei foi de parcurs pentru infrastructurile de cercetare. Plecând de la analiza situației prezente, Roadmap-ul național privind infrastructurile de cercetare din România si-a propus să evidențieze volumul, calitatea, gradul de utilizare al echipamentelor, instalațiilor și laboratoarelor de cercetare științifică din sistemul național CDI cu relevanță semnificativă pentru domeniile lor, dezvoltate prin programe naționale și/sau europene. Domnia sa a semnalat un aspect aparte si anume  participarea comunității științifice românești la proiecte pan-europene ESFRI, ca una din sursele esențiale de identificare a infrastructurilor naționale de cercetare, în acord cu prevederile Strategiei naționale pentru cercetare-dezvoltare-inovare (2014-2020). Domnul Alexandru Aldea a mulțumit pe această cale pentru sprijinul acordat de echipa SIPOCA 27 în vederea realizării Roadmap-ului 2017.

Domnul Tudor PRISECARU – Prorector cercetare in cadrul Universitatea Politehnica Bucuresti – a creionat cadrul de desfăşurare a proiectului SIPOCA 27. În Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare și Inovare (SNCDI) 2014-2020 au fost identificate domeniile de specializare inteligentă la nivel naţional precum domeniile de interes naţional. Pentru a accesa in continuare fonduri de la UE, la evaluarea realizată de către Comisia Europeană pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante enumerate în Acordul de parteneriat pentru România sau în cadrul Programului Operaţional Competitivitate (POC), a rezultat că se impun măsuri suplimentare, detaliate în cadrul condiţionalităţilor T.01.1 – Cercetare și inovare: Existența unei strategii naționale sau regionale de specializare Inteligentă şi  T.01.2 – Infrastructură de cercetare și inovare. Existența unui plan multianual pentru buget și pentru stabilirea priorităților de investiții. Astfel, condiţionalitatea T.01.2 a fost ridicată încă din anul 2017 ca urmare a rezultatelor proiectului SIPOCA 27 prin actualizarea Foii de parcurs naţională privind priorităţile de dezvoltare a infrastructurii (Roadmap 2017) şi implementarea unui mecanism de orientare strategică pentru a creşte capacitatea administrativă a Ministerului Cercetarii şi Inovării de a efectua planificări strategice și bugetarea pe programe. Modalitatea de a pune în valoare activitățile desfășurate şi importanţa rezultatelor obţinute în cadrul proiectului SIPOCA 27, subliniind inca o data impactul acestora asupra sistemului naţional CDI pentru că au determinat ridicarea condiţionalităților menţionate, sunt liniile directoare oferite de acestea care permit dezvoltarea cadrului instituţional în contextul problemelor CDI, a resurselor umane înalt calificate in CDI in vederea  creşterii nivelului de participare la programele europene de cercetare.

Doamna Narcisa Melania TANASE – Manager proiect Sipoca 27- a prezentat etapele derulării proiectului , rezultatele obținute, metodologiile elaborate precum și planul de măsuri pentru implementarea proiectului pentru perioada de sustenabilitate a acestuia. Mai mult, s-a precizat ca prin rezultatele acestui proiect s-a ridicat conditionalitatea  tematica ex-ante T.01.2 – Infrastructură de cercetare şi inovare. Existenţa unui plan multianual pentru buget şi pentru stabilirea priorităţilor de investiţii ca urmare a reactualizarii Foii de parcurs (Roadmap 2017) pentru domeniile de specializare inteligenta precum  si a contributiei Mecanismului de orientare strategica. Elaborarea foii de parcurs a presupus o analiza a bunelor practici internaţionale din domeniu, analiza infrastructurilor existente, elaborarea metodologiei de construcţie a foii de parcurs din prisma priorităţilor CDI ale României şi implementarea procedurii de elaborare a foii de parcurs

Prezentarile sustinute in cadrul conferintei de inchidere sunt disponibile aici: http://sipoca27.ro/prezentarile-sustinute-in-cadrul-conferintei-de-inchidere-a-proiectului-sipoca-27/

               

            

           

În timp ce proiectul a fost închis oficial la 4 iulie 2019, site-ul proiectului SIPOCA 27 va fi menținut ca o sursă de informații despre rezultatele proiectului, dar și ca un site pentru conectarea celor interesați de menținerea unei conexiuni la rețeaua si legislatia CDI.

Ne face plăcere să mulțumim cititorilor noștri pentru că au făcut parte din povestea SIPOCA 27 și așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim în continuare!

Echipa SIPOCA 27