Conferință de închidere pentru diseminarea rezultatelor obţinute la finalizarea proiectului “Dezvoltarea capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare Dezvoltare Tehnologică și Inovare 2014-2020 – Cod SIPOCA 27”

Conferință de închidere pentru diseminarea rezultatelor obţinute la finalizarea proiectului “Dezvoltarea capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare Dezvoltare Tehnologică și Inovare 2014-2020 – Cod SIPOCA 27”

 

Ministerul Cercetării și Inovării (MCI), în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și cu Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS), vă invită la conferința de închidere pentru diseminarea rezultatelor obţinute la finalizarea proiectului Dezvoltarea capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare Dezvoltare Tehnologică și Inovare 2014-2020 – Cod SIPOCA 27”, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Evenimentul va avea loc în data de 4 iulie 2019, începând cu ora 1000, la Hotel Yesterday – Sala Rouge.

Scopul proiectului îl reprezintă adaptarea structurilor, optimizarea proceselor şi pregătirea resurselor umane din Ministerul Cercetării și Inovării în vederea realizării şi punerii în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi pentru corelarea planificării strategice cu bugetarea pe programe.

Vă rugăm să aveți amabilitatea de a participa la acest eveniment important pentru întreg sistemul de cercetare-dezvoltare.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să accesaţi agenda evenimentului. 

Confirmarea participării dumneavoastră se va transmite la adresa de email: mihaela.guda@research.gov.ro