CONFERINTA de prezentare a rezultatelor obținute la Implementarea procedurii de elaborare a foii de parcurs – Roadmap Național

CONFERINTA de prezentare a rezultatelor obținute la Implementarea procedurii de elaborare a foii de parcurs – Roadmap Național

In data de 08.12.2017, la Hotel Ibis Palatul Parlamentului, a avut loc CONFERINȚA de prezentare a rezultatelor obținute la Implementarea procedurii de elaborare a foii de parcurs – Roadmap Național din cadrul proiectului Dezvoltarea capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare Dezvoltare Tehnologică și Inovare 2014-2020 – Cod SIPOCA 27, finanțat prin programul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, organizata de MCI.

Agenda evenimentului a fos urmatoarea:

09:00 – 09:15          Deschiderea Conferintei

Puiu – Lucian GEORGESCU – Ministrul Cercetarii si Inovarii

09:15 – 09:45          Elaborarea ROADMAP-ului national al marilor infrastructuri de cercetare

Alexandru ALDEA – Presedinte Comitetului Roman al Infrastructurilor de Cercetare si prof. Alexandru MARIN – expert coordonator foaie de parcurs proiect SIPOCA 27

09.45 – 10,00           Prezentare proiect SIPOCA 27

Narcisa-Melania TANASE – Manager proiect SIPOCA 27

10,00– 10.15           Prezentare “Metodologia de elaborare a Roadmap-ului national al marilor infrastructuri de cercetare”

Prof. Adrian DUȘA – Expert foaie de parcurs proiect SIPOCA 27

10:15 – 10:45          Pauza de cafea

10.45 – 11.15          Raport sintetic panel domeniul “Energie, Mediu și Schimbări Climatice

Dna. Doina NICOLAE – Raportor

11.15 – 11.45          Raport sintetic panel domeniul “Bioeconomie

Dna. Lavinia-Mariana BERCA – Raportor

11.45 – 12.15          Raport sintetic panel domeniul “Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate

Dna. Carmen Aura MOLDOVAN – Raportor

12:15 – 12.45          Raport sintetic panel domeniul “Eco-nano-tehnologii și Materiale Avansate

Dna. Pyerina- Carmen GHITULEASA – Raportor

12.45 – 13.45          Pauza de pranz

13:45 – 14:15          Raport sintetic panel domeniul “Sanatate

Dna. Alexandra-Gabriela ENE – Raportor

14:15 – 14:45          Raport sintetic panel domeniul “Patrimoniu Social și Cultural

Dna. Elena BADEA – Raportor

14:45 – 15:45          Raport sintetic panel domeniul “Tehnologii Noi și Emergente

Dna. Emilia VISILEANU – Raportor

15:45 – 16:00          Pauza de cafea

16:00 – 16:30          Discutii libere, comentarii, propuneri si recomandări ale panelurilor de experți

Dl. Adrian DUȘA – Expert foaie de parcurs proiect SIPOCA 27

16:30 – 17:00           Concluzii si perspectivele viitoare

Narcisa-Melania TANASE – Manager proiect SIPOCA 27

17:00                     Inchiderea conferintei