CONFERINTA PREZENTARE REZULTATE – ROADMAP – 8 DECEMBRIE 2017

CONFERINTA PREZENTARE REZULTATE – ROADMAP – 8 DECEMBRIE 2017

A N U N Ț

Ministerul Cercetării și Inovării (MCI), în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și cu Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS), vă invită la CONFERINȚA de prezentare a rezultatelor obținute la Implementarea procedurii de elaborare a foii de parcurs – Roadmap Național din cadrul proiectului Dezvoltarea capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare Dezvoltare Tehnologică și Inovare 2014-2020 – Cod SIPOCA 27, finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Evenimentul va avea loc în data de 08.12.2017, începând cu ora 09.00, la Hotel IBIS BUCHAREST PALATUL PARLAMENTULUI. Mai jos regăsiți agenda evenimentului.

Scopul proiectului îl reprezintă adaptarea structurilor, optimizarea proceselor și pregătirea resurselor umane din Ministerul Cercetării și Inovării în vederea realizării și punerii în aplicare a politicilor publice bazate pe dovezi pentru corelarea planificării strategice cu bugetarea pe programe.

Vă invităm să participați la acest eveniment important pentru întreg sistemul de cercetare-dezvoltare și vă asigurăm de întreaga noastră considerație.

Regăsiți mai jos agenda evenimentului.

 

AGENDA CONFERINTA

 de prezentare a rezultatelor obținute la Implementarea procedurii de elaborare a foii de parcurs – Roadmap Național

Proiect Dezvoltarea capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare Dezvoltare Tehnologică și Inovare 2014-2020 – Cod SIPOCA 27

 8 Decembrie 2017 – Hotel IBIS BUCHAREST

PALATUL PARLAMENTULUI

 

09:00 – 09:15          Deschiderea Conferintei

Puiu – Lucian GEORGESCU – Ministrul Cercetarii si Inovarii

 

09:15 – 09:45          Elaborarea ROADMAP-ului national al marilor infrastructuri de cercetare

Alexandru ALDEA – Presedinte Comitetului Roman al Infrastructurilor de Cercetare si prof. Alexandru MARIN – expert coordonator foaie de parcurs proiect SIPOCA 27

 

09.45 – 10,00           Prezentare proiect SIPOCA 27

Narcisa-Melania TANASE – Manager proiect SIPOCA 27

 

10,00– 10.15           Prezentare “Metodologia de elaborare a Roadmap-ului national al marilor infrastructuri de cercetare”

Prof. Adrian DUȘA – Expert foaie de parcurs proiect SIPOCA 27

 

10:15 – 10:45          Pauza de cafea

 

10.45 – 11.15          Raport sintetic panel domeniul “Energie, Mediu și Schimbări Climatice

Dna. Doina NICOLAE – Raportor

 

11.15 – 11.45          Raport sintetic panel domeniul “Bioeconomie

Dna. Lavinia-Mariana BERCA – Raportor

 

11.45 – 12.15          Raport sintetic panel domeniul “Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Spațiu și Securitate

Dna. Carmen Aura MOLDOVAN – Raportor

 

12:15 – 12.45          Raport sintetic panel domeniul “Eco-nano-tehnologii și Materiale Avansate

Dna. Pyerina- Carmen GHITULEASA – Raportor

 

12.45 – 13.45          Pauza de pranz

13:45 – 14:15          Raport sintetic panel domeniul “Sanatate

Dna. Alexandra-Gabriela ENE – Raportor

 

14:15 – 14:45          Raport sintetic panel domeniul “Patrimoniu Social și Cultural

Dna. Elena BADEA – Raportor

 

14:45 – 15:45          Raport sintetic panel domeniul “Tehnologii Noi și Emergente

Dna. Emilia VISILEANU – Raportor

 

15:45 – 16:00          Pauza de cafea

 

16:00 – 16:30          Discutii libere, comentarii, propuneri si recomandări ale panelurilor de experți

Dl. Adrian DUȘA – Expert foaie de parcurs proiect SIPOCA 27

 

16:30 – 17:00           Concluzii si perspectivele viitoare

Narcisa-Melania TANASE – Manager proiect SIPOCA 27

 

17:00                     Inchiderea conferintei