Finalizare activitati Rezultatul 4 – Foaia de parcurs naţională privind prioritățile de dezvoltare a infrastructurii

Finalizare activitati Rezultatul 4 – Foaia de parcurs naţională privind prioritățile de dezvoltare a infrastructurii

Coordonarea a fost asigurată de către MCI, iar realizarea rezultatului  partajată între partenerii MCI și UEFISCDI

4.1. Analiza infrastructurilor existente

Activitatea a avut în vedere cartografierea infrastructurilor de cercetare publice și private din România, precum și a serviciilor aferente oferite de organizaţiile care le deţin. Evaluarea ecosistemului de infrastructuri existente s-a făcut pe baza informațiilor din platforma Engage în the Romanian Research Infrastructure System (www.erris.gov.ro) dezvoltată de UEFISCDI.

4.2. Elaborarea metodologiei de construcţie a foii de parcurs din prisma priorităţilor CDI ale României

Metodologia a ținut cont de natura și structura principalelor priorităţi de cercetare, dezvoltare și inovare stabilite prin SNCDI şi de conexiunea infrastructurilor cu economia.

 

4.3. Implementarea procedurii de elaborare a foii de parcurs

Implementarea s-a făcut cu participarea unor paneluri de experţi (7 paneluri a câte 12 panelişti) – 1 panel pentru fiecare specializare inteligentă: – 1) Bioeconomia; 2) Tehnologia informaţiei și a comunicaţiilor, spaţiu și securitate; 3) Energie, mediu și schimbări climatice; 4) Eco-nano-tehnologii și materiale avansate și câte 1 panel pentru fiecare dintre domeniile de interes national: 1) Sănătate, 2) Patrimoniu și 3) Tehnologii emergente;

Activitatea s-a finalizat cu o conferinţă de prezentare a rezultatelor, cu 118 de participanţi.

Cei 118 de participanţi au fost reprezentanţi ai actorilor cheie din sistemul de cercetare (institute, universităţi etc). Parte din aceştia au fost chiar membrii panelurilor care au contribuit la elaborarea foii de parcurs.