Finalizare Rezultat 1.1.2 și 1.1.3 din cadrul R.1 – Mecanism de monitorizare şi evaluare

Finalizare Rezultat 1.1.2 și 1.1.3 din cadrul R.1 – Mecanism de monitorizare şi evaluare

Obiectivul general al acestui mecanism este monitorizarea progresului implementării programelor/ proiectelor Strategiei CDI și evaluarea impactului intervențiilor stabilite asupra variabilelor socio-economice țintite la nivel național, regional, sectorial și la nivel individual (firmă) în scopul revizuirii politicii de specializare inteligentă și de finanțare a programelor prioritare. Mecanismul va fi proiectat, testat, validat și implementat parțial astfel încât, ca parte integrantă a mecanismului de orientare strategică, să devină un instrument cu utilizare continuă. Mecanismul se va baza pe proiectarea, testarea, validarea și implementarea a două categorii de metodologii: metodologie de monitorizare și metodologii de evaluare pe cele 4 domenii de specializare inteligentă (1.bioenonomie, 2.tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate, 3. Energie, mediu și schimbări climatice și 4.Eco-nano-tehnologii și materiale avansate), şi pe domeniul de prioritate publică sănătate (în total 5 metodologii), la care se adaugă o a 6-a metodologie de evaluare la nivel naţional a impactului agregat al întregii Strategii (pe bază de model macroeconometric).
Activitati aferente rezultatului 1.1.2 – Testarea și validarea metodologiilor de evaluare de impact pe cele 4 domenii de specializare inteligentă (1.bioenonomie, 2.tehnologia informației și a comunicațiilor, spațiu și securitate, 3. Energie, mediu și schimbări climatice și 4. Eco-nano-tehnologii și materiale avansate), pe domeniul de prioritate publică Sănătate, și pe instrumente de finanțare:


Activități aferente rezultatului 1.1.3: