Finalizare Rezultat 2.3 – Ghid al aplicării normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

Finalizare Rezultat 2.3 – Ghid al aplicării normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

Deducerile fiscale reprezintă un instrument extrem de important pentru susţinerea investiţiei private în cercetare şi dezvoltare și implicit pentru dinamica specializării inteligente. În acelaşi timp, deducerile fiscale pentru activităţi de cercetare-dezvoltare reprezintă un instrument cheie de identificare a investiţiei private în cercetare, deoarece în absenţa unui stimul fiscal, acestea nu sunt declarate ca atare.

În prezent, desi reglementată, deducerea fiscală de 50% pentru cheltuilelile de cercetare-dezvoltare este blocată de incertitudinea privind cheltuielile eligibile. De aceea, prin proiect s-a elaborat o metodologie de certificare privind îndeplinirea condițiilor de acordare a stimulentelor fiscale la calculul profitului impozabil contribuabililor care desfășoară activități de cercetare-dezvoltare.