Livrabil – Analiza cadrului legislativ pentru acordarea faciltatilor fiscale