Platforma Informatica Integrata

Platforma Informatica Integrata

In cadrul proiectului SIPOCA27 ,,Dezvoltarea capacitatii administrative a ANCSI de implementare a unor actiuni stabilite in Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare tehnologica si Inovare 2014-2020”, rezultatul R2 –  Mecanism de colectare date,  a fost prevazuta dezvoltarea si alimentarea Platfomei Informatice Integrate care sa cuprinda:

  • Registrul cercetatorilor din Romania
  • Registrul national al infrastructurilor de cercetare-dezvoltare
  • Registrul rezultatelor activitatilor CDI
  • Registrul potentialilor contractori
  • Registrul evaluatorilor stiintifici
  • Tabloul de bord.

Registrul cercetatorilor, Registrul rezultatelor, Registrul potentialilor contractori, Registrul evaluatorilor si Tabloul de bord sunt implementate in cadrul platformei informatice BrainMap (http://www.brainmap.ro).

Registrul infrastructurilor este implementat in platforma ERRIS (Engage in Romanian Research Infrastructures System) (http://www.erris.ro).

Functiile acestor registre sunt descrise in detaliu din perspectiva unui utilizator in documentul intitutulat Platforma Informatica Integrata.