Prezentarile sustinute in cadrul conferintei de inchidere a proiectului Sipoca 27

Prezentarile sustinute in cadrul conferintei de inchidere a proiectului Sipoca 27

„Dezvoltarea Capacității Administrative a MCIde implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare Tehnologicăși Inovare2014-2020„ Cod: SIPOCA 27

Prezentare generala a proiectului SIPOCA 27

– Manager proiect

R1 Mecanism de monitorizare si evaluare

– Director general INCSMPS

R2. Mecanism de colectare date

     R2.1 Dezvoltarea şi alimentarea platformei integrate

– Expert UEFISCDI

    R2.2 Analiza ecosistemelor de inovare regionale prin intermediul observatorilor regionali  

– Expert UEFISCDI

    R2.3 Ghid al aplicării normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal

– Prof Universitatea Politehnica Arad

R3. Mecanism de descoperire antreprenorială

– Expert UEFISCDI

R4. Foaia de parcurs naţională privind priorităţile de dezvoltare a infrastructurii

     R4.2 Metodologia de elaborare a Roadmap-ului național al marilor infrastructuri de cercetare

– Prof Universitatea Bucuresti

     4.3 Roadmap-ului național al marilor infrastructuri de cercetare

–  Prof Universitatea Politehnica Bucuresti