Raport de activitate – Training privind utilizarea Platformei Informatice Integrate (PII)

Raport de activitate – Training privind utilizarea Platformei Informatice Integrate (PII)

In urma organizarii de catre Ministerul Cercetării și Inovării (MCI), în parteneriat cu Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) și cu Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS), a Trainingului privind utilizarea Platformei Informatice Integrate (PII) din cadrul proiectului Dezvoltarea capacității administrative a MCI de implementare a unor acțiuni stabilite în Strategia Națională de Cercetare Dezvoltare Tehnologică și Inovare 2014-2020 – Cod SIPOCA 27, finanțat prin programul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, a rezultat urmatorul raport de activitate:

Evenimentul a avut loc pe data de 04.06.2018, începând cu ora 09,00, la Hotel IBIS BUCHAREST PALATUL PARLAMENTULUI, Sala Celibidache.

Scopul trainingului a fost acela de a comunica obiectivele, oportunitățile şi procedurile aferente PII şi modulelor (registrelor) acesteia precum şi mobilizarea cercetătorilor, entităților de cercetare și a antreprenorilor cu activități de cercetare sau care utilizează rezultatele cercetării pentru înregistrarea și utilizarea componentelor.