Raport privind infrastructurile de cercetare din Romania – Livrabil A.4

Raport privind infrastructurile de cercetare din Romania – Livrabil A.4

Infrastructurile de cercetare științifică reprezintă una dintre cele mai importante instrumente de generare de cunoaștere. În ultimii ani, România a reușit să fie un partener important sau să conducă unele dintre cele mai importante infrastructuri pan-europene, ceea ce dovedește calitatea profesională de excepție și abnegația experților care au crezut în munca pe care o fac. Este important de subliniat că acest domeniu trebuie să funcționeze ca un motor de dezvoltare economică și cât mai multe dintre rezultatele obținute de cercetători să fie transferate rapid către utilizatori și în final către societate în ansamblu, care contribuie financiar la funcționarea acesteia. La acest moment, concentrarea și optimizarea utilizării resurselor existente sunt factori cheie pentru dezvoltarea domeniului, iar prezentul Raport se constituie într-un instrument importat de planificare strategică pe termen mediu și lung al domeniului cercetare – dezvoltare și inovare.

Sunt convins că interconectarea infrastructurilor românești cu cele europene vor aduce valoare atât României dar și Uniunii Europene în ansamblul său, iar eforturile noastre se vor constitui într-un impuls important acordat economiei și societății românești în general.

Puiu-Lucian GEORGESCU

Ministrul Cercetării și Inovării

 

București, septembrie 2017