Rezultatele concursului pentru postul de „Expert pentru analiza infrastructuri”

Rezultatele concursului pentru postul de „Expert pentru analiza infrastructuri”

Rezultatele concursului pentru postul de „Expert pentru analiza infrastructuri”

Post contractual vacant cu timp partial in cadrul Proiectului “Dezvoltarea Capacitatii Administrative a ANCSI de implementare a unor actiuni stabilite in Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare, 2014-2020 – SIPOCA 27”,

• EXPERT PENTRU ANALIZA INFRASTRUCTURI

Urmare a interviului sustinut de candidatul Adrian DUSA comisia de concurs l-a declarat ADMIS.