SIPOCA 27 organizeaza trainingul pentru pregatirea expertilor in domeniul facilitatilor fiscale

SIPOCA 27 organizeaza trainingul pentru pregatirea expertilor in domeniul facilitatilor fiscale

Deducerile fiscale pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare sunt reglementate legislativ inca din 2003. Deducerile fiscale pentru agentii economici au ca principal scop dezvoltarea capabilitatilor de cercetare-dezvoltare la agentii economici, contribuabili in Romania.

Principala problema metodologica consta in recunoasterea/incadrarea de catre ANAF a activitatilor din categoria cercetare-dezvoltare la agentii economici.

Pentru validarea valorii stimulentelor fiscale la calculul rezultatului fiscal intr-un an, calculate de agentii economici si declarate in declaratia de impozit pe profit, ANAF poate solicita efectuarea unei expertize privind indeplinirea conditiilor de acordare a stimulentelor fiscale de catre agentii economici, de catre experti cu expertiza in domeniu.  Acesti experti trebuie sa fie validati si instruiti in prealabil de catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice. Pentru inceput, tinandu-se cont de numarul agentilor economici cu activitate de cercetare-dezvoltare, instruirea unui numar de 20 experti este acoperitoare pentru a rezolva solicitarile de acordare a stimulentelor fiscale.

Expertii vor fi instruiti cu privire la legislatia specifica deducerilor fiscale, cu privire la incadrarea activitatilor agentului economic in activitati de cercetare-dezvoltare, aprecierea rezultatelor cercetarii, stabilirea activitatilor care nu sunt considerate de cercetare-dezvoltare, elaborarea si argumentarea rapoartelor de expertiza. Astfel, instruirea expertilor pentru aceasta activitate este esentiala in operationalizarea acordarii stimulentelor fiscale catre agentii economici.

Avand in vedere scopul pentru care s-a creat cadrul legislativ de acordare a stimulentelor fiscale pentru activitatile de cercetare-dezvoltare ale agentilor economici si necesitatea operationalizarii efective, activitatile propuse in proiect sunt masuri necesare pentru mecanismul de asigurare a participarii active a partilor interesate la procesul continuu de identificare a oportunitatilor emergente de piata, care pot constitui un avantaj competitiv pentru Romania sau regiunile sale, prin intalnirea punctelor forte in domeniul cercetarii cu nevoile mediului de afaceri (conditionalitatea T01.1)