REZULTAT ACTIVITATEA 3 – WORKSHOP 27 OCTOMBRIE 2017 – Descoperire antreprenoriala in domeniul biotehnologii

REZULTAT ACTIVITATEA 3 – WORKSHOP 27 OCTOMBRIE 2017 – Descoperire antreprenoriala in domeniul biotehnologii

Pe 27 octombrie, UEFISCDI, alături de Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Est, a organizat la Iasi workshop-ul de descoperire antreprenorială în domeniul biotehnologii. Evenimentul a prilejuit colaborarea între actori din mediul privat şi public pentru a identifica oportunităţi prin care regiunea NE poate deveni mai competitiva economic.

Cateva dintre posibilele nise de specializare propuse de participanti: senzori biodegradabili, terapii antitumorale cu nanotehnologii, agricultura sustenabila – accelerarea procesului de germinare si crestere prin proces de stratificare, teste bazate pe substrati fluorescenti pentru pre-diagnosticarea bolilor lizozomiale rare.

Workshop-ul face parte din proiectul „Dezvoltarea Capacităţii Administrative a Ministerului Cercetării şi Inovării de implementare a unor acţiuni stabilite în Strategia Naţională de Cercetare, Dezvoltare Tehnologică şi Inovare 2014-2020”, în cadrul căruia UEFISCDI implementează acţiunile asumate de România faţă de Comisia Europeană, referitoare la actualizarea Strategiei de Specializare Intelige ntă.