Activitati

ACTIVITATI PROIECT:

Management proiect
Managementul proiectului este o activitate continua, transversala, responsabili fiind solicitantul si cei doi parteneri. Echipa de implementare a proiectului este alcatuita din membrii echipelor de management ale fiecarei organizatii (MCI, UEFISCDI, INCSMPS) si va asigura cadrul functional si logistic necesar derularii activitatilor, realizarii obiectivelor si indeplinirii rezultatelor/indicatorilor tinta. Instrumentele ce vor fi utilizate pentru organizarea si monitorizarea indeplinirii obiectivelor si rezultatelor (planul de actiune in vederea implementarii proiectului, procedura de monitorizare a obtinerii rezultatelor, procedura de achizitii etc) se vor intocmi imediat dupa ce proiectul va demara si se vor utiliza pe intreaga perioada a proiectului.

Consiliul de Monitorizare Interna a Proiectului (CMIP) este alcatuit din membrii echipelor de management ale MCI, UEFISCDI si INCSMPS. Acesta se va intruni in sesiuni de lucru trimestriale si ori de cate ori va fi nevoie, la convocarea Managerului de Proiect care va trimite o propunere de Agenda de lucru catre toti membrii CMIP; acestia din urma pot propune adaugiri si vor valida agenda prin vot direct.
Activitatile subsumate managementului proiectului sunt:
– Activitati de coordonare si organizare a activitatilor,
– Activitati de coordonare resurse umane,
– Activitati de realizare a achizitiilor necesare derularii in bune conditii a activitatilor partenerului,
– Activitati de monitorizare a stadiului si progresului implementarii activitatilor,
– Activitati de management al eventualelor riscuri si nereguli,
– Activitati de raportare necesare depunerii in bune conditii a Cererilor de Rambursare,
– Activitati de comunicare cu AM POCA.
In cadrul sesiunilor lucrative ale CMIP se avizeaza RTPT-urile si Raportul Final al partenerilor, precum si rapoartele care vor fi remise UM POCA.

R1. Mecanism de monitorizare si evaluare
Obiectivul general al acestui mecanism este monitorizarea progresului implementarii programelor/proiectelor Strategiei CDI si evaluarea impactului interventiilor stabilite asupra variabilele socio-economice tintite la nivel national, regional, sectorial si la nivel individual (firma) in scopul revizuirii politicii de specializare inteligenta si de finantarea programelor prioritare. Mecanismul va fi proiectat, testat, validat si implementat partial astfel incat, ca parte integranta a mecanismului de orientare strategica, sa devina un instrument cu utilizare continua. Mecanismul se va baza pe proiectarea, testarea, validarea si implementarea a doua categorii de metodologii: metodologie de monitorizare si metodologii de evaluare pe
pe cele 4 domenii de specializare inteligenta (1.bioenonomie, 2.tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate, 3. Energie, mediu si schimbari climatice si 4. Eco-nano-tehnologii si materiale avansate), si pe domeniul de prioritate publica sanatate (in total 5 metodologii), la care se adauga o a 6-a metodologie de evaluare la nivel national a impactului agregat al intregii Strategii (pe baza de model macroeconometric).
R1.1 Proiectarea si testarea metodologiilor cantitative/calitative de evaluare a impactului investitiei realizate, conform SNCDI, pe cele 4 domenii de specializare inteligenta (1.bioeconomie, 2.tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate, 3. Energie, mediu si schimbari climatice si 4. Eco-nano-tehnologii si materiale avansate), pe domeniul de prioritate publica Sanatate, si pe instrumente de finantare
1.1.1. Proiectarea metodologiilor cantitativ/calitative de evaluare a impactului investitiei realizate, conform SNCDI, pe cele 4 domenii de specializare inteligenta (1.bioenonomie, 2.tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate, 3. Energie, mediu si schimbari climatice si 4. Eco-nano-tehnologii si materiale avansate), pe domeniul de prioritate publica Sanatate, si pe instrumente de finantare
Se vor construi 5 metodologii de evaluare a impactului pe fiecare din cele 4 domenii de specializare inteligenta si pe domeniul de prioritate publica Sanatate. Pentru evaluarea impactului macroeconomic al Strategiei, va fi elaborata o a 6-a metodologie la nivel national a efectelor agregate ale SNCDI.
Fiecare dintre aceste metodologii include activitati de identificare indicatori (inclusiv indicatori de context), identificare surse de date administrative/statistici oficiale, dezvoltare metode, tehnici, instrumente, iar in cazul in care acestea nu exista, proiectarea instrumentelor de culegere, proceduri pentru colectarea, prelucrarea, analizarea si interpretarea datelor colectate, elaborarea de metode de tip cantitativ si calitativ de evaluare a impactului.
Metodologiile propuse vor include proceduri de lucru pentru aplicarea lor (instrumente de culegere informatii de tip chestionare, ghiduri de interviuri si ghiduri de focus grup, machete de culegere date statistice oficiale, metode de prelucrare a informatiilor, metode de analiza) tipuri de rapoarte de evaluare, metode de esantionare, etc.
Abordarea va fi una de tip cantitativ-calitativ, conform recomandarilor CE, cu specificitati de aplicare la nivel regional si national.
De asemenea, se vor dezvolta metodologii de agregare a datelor de la nivel regional la nivel national, acolo unde acestea sunt necesare.
1.1.2. Testarea si validarea metodologiilor de evaluare de impact pe cele 4 domenii de specializare inteligenta (1.bioenonomie, 2.tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate, 3. Energie, mediu si schimbari climatice si 4. Eco-nano-tehnologii si materiale avansate), pe domeniul de prioritate publica Sanatate, si pe instrumente de finantare
Deoarece nu exista un sistem cu indicatori de monitorizare adecvat aplicarii unei metodologii de evaluare de impact, s-au proiectat solutii care includ de la aplicarea concomitenta a mai multor metode de investigare, aplicarea unor metode de echivalenta pe baza unor matrici de echivalenta.
Astfel, metodologiile elaborate vor fi testate pe domeniile si programele SNCDI 2007-2013, care prezinta similaritati cu SNCDI 2014-2020. Pentru aceasta, se va realiza mai intai o matrice de similaritate dupa anumite criterii stabilite, se vor colecta datele si informatiile necesare pentru variabilele de imput, de output si de outcome, se vor valida datele, conform procedurilor elaborate. Testarea efectiva se va realiza parcurgand toate etapele proiectate ale celor 5 metodologii elaborate pe situatie practica reala si in plus se va elabora un studiu de estimare a impactului si studiu privind factorii de influenta pentru programele/domeniile selectate.
Se va achizitiona o baza de date statistice, altele decat cele disponibile oficial, necesare pentru esantionare in vederea realizarii anchetelor reprezentative statistic si aplicarea metodologiilor de impact proiectate.
De asemenea, aplicarea unor metode de evaluare de impact implica achizitia de date pe baza de ancheta statistica (metode de tip contrafactuale, metode bazate pe analiza calitativa si cantitativa) si pe baza de interviuri in profunzime cu reprezentatii beneficiarilor si cu actori cheie si decidenti de politici, care vor fi achizitionate in cadrul proiectului.
Grup tinta vizat: toti beneficiarii finantarii (atat firme, cat si institutii de cercetare, pentru grupul de tratatament, alte firme nonbeneficiare pentru grupul de control sau grupul de comparatie). Marimea esantionului de investigat va fi determinata din calculul reprezentativitatii grupului de respondenti. Estimarea preliminara pesupune cca. 800-1000 de repondenti. Complexitatea investigatiilor si modul de culegere a informatiilor presupune un chestionar de dimensiuni mari, cu indicatori complecsi, fapt ce va determina un timp crescut de investigare si costuri aferente ridicate.
Se va organiza un proces de validare metodologii si rezultate cu 15 experti cheie nationali si 5 internationali (minim 4 pe fiecare din cele 4 domeniu de specializare inteligenta si domeniul de prioritate publica Sanatate). Prezenta expertilor internationali este necesara pentru transferul de cunoastere si expertiza in aplicarea practica, validata la nivelul tarii lor, a metodelor si instrumentelor metodologice utilizate.
1.1.3. Revizuirea metodologiilor de evaluare de impact
Activitatea presupune revizuirea ca urmare a rezultatelor obtinute in procesul de validare.
1.1.4. Evaluarea impactului Strategiei Nationale de CDI (RIS3) la 2 ani de la implementare
Activitatea se va realiza prin realizarea a 6 studii de evaluare de impact (5 metodologii de evaluare a impactului pe fiecare din cele 4 domenii de specializare inteligenta si pe domeniul de prioritate publica Sanatate si un studiu de impact agregat la nivel national). Primele 5 vizeaza rezultatele investitiei realizate, conform SNCDI 2014-2020, pe programe si pe domenii de specializare inteligenta, la jumatatea perioadei de implementare, si realizarea impactului agregat la nivel national al intregii strategii.
Metodologiile revizuite vor fi aplicate pentru evaluarea de impact a programelor deja realizate si finalizate la jumatatea exercitiului de planificare strategica. Activitatea presupune culegerea de date statistice pentru indicatorii de imput, output si outcome, proceduri statistice de validare si testare a datelor, prelucrarea primara a datelor, calcularea impactului pentru fiecare program/proiect implementat, estimarea impactului pe factori si analiza factoriala si de context.
Pentru studiului de impact agregat la nivel national (al 6-lea studiu) se va achizitiona o baza de date statistice, altele decat cele disponibile oficial, necesare pentru esantionare in vederea realizarii anchetelor reprezentative statistic si aplicarea metodologiilor de impact proiectate.
De asemenea, aplicarea unor metode de evaluare de impact implica achizitia de date pe baza de ancheta statistica (metode de tip contrafacual, metode bazate pe analiza calitativa si cantitativa) si pe baza de interviuri in profunzime cu reprezentatii beneficiarilor si cu actori cheie si decidenti de politici, care vor fi achizitionate in cadrul proiectului.
Grup tinta vizat: toti beneficiarii finantarii (atat firme, cat si institutii de cercetare, pentru grupul de tratatament, alte firme nonbeneficiare pentru grupul de control sau grupul de comparatie. Marimea esantionului va fi detrmina din calcul). Estimarea preliminara pesupune cca. 800-1000 de repondenti.
Realizarea studiilor presupune calculul esantioanelor, achizitionarea, lansarea anchetelor si interviurilor in profunzime, curatarea si validarea datelor culese, elaborarea de prelucrari primare, calcul econometric, aplicarea metodelor statistice, redactarea studiilor.
Se va estima impactul pe factori de influenta utilizand metode econometrice de analiza.

R2. Mecanism de colectare date
R2.1. Dezvoltarea si alimentarea platformei integrate
R2.1. Dezvoltarea si alimentarea platformei integrate
Platforma informatica integrata:
– Este realizata pornind de la standardul Euro CRIS (http://www.eurocris.org/)
– Are o dimensiune importanta de tip retea sociala (ex. profilul cercetatorilor este in buna masura public; detinatorii infrastructurilor de cercetare pot completa date suplimentare fata de cele existente in bazele nationale; cercetatorii pot urmari publicatiile altor cercetatori)
– Are o componenta semantica (care permite de exemplu identificarea similaritatii competentelor declarate de catre cercetatori).
– Are o componenta de comunicare, in sensul in care persoanele inscrise in registre primesc informatii prinvind de exemplu apeluri de proiecte sau noi infrastructuri de cercetare disponibile.
Functii importante a doua dintre registre (cel al infrastructurilor de cercetare si al cercetatorilor) au fost dezvoltate prin proiectul SMIS 37678 implementat de catre UEFISCDI, astfel:
– www.erris.gov.ro permite crearea de pagini dedicate infrastructurilor de cercetare, iar deja peste 270 de infrastructuri au fost inregistrate. Pentru a deveni un registru national al infrastructurilor sunt necesare functii suplimentare precum raportare statistica, cautare avansata pe cuvinte cheie, identificarea echipamentelor similare din diverse infrastructuri etc.
– Platforma BrainRomania (www.brainromania.ro) permite crearea unor conturi individuale complexe pentru cercetatori, antreprenori si cadre didactice. Dezvoltarea in continuare presupune printre altele: importul structurat de informatii din diverse baze de date nationale (ex. bazele de proiecte de cercetare, bazele de publicatii), posibilitatea de identificare a competentelor similare (pe baza de analiza semantica), generarea unor harti ale colaborarii la nivel de domeniu (prin instrumente de tip data analytics).
Activitatea presupune:
a) Definirea specificatiilor platformei, care se realizeaza incremental, pornind de la extinderea considerabila a specificatiilor platformelor BrainRomania si ERRIS. Aceasta activitate presupune definirea cazurilor de utilizare pentru fiecare dintre modulele PII si identificarea surselor de date existente, precum si definirea specificatiilor tehnice (structura bazelor de date asociate, interfetele, politici de securitate).
b) Dezvoltare IT (Dezvoltarea backend si a interfetelor conform specificatiilor si/sau a rapoartelor periodice de testare a platformei). Avand in vedere ca dezvoltarea platformei este una incrementala, activitatea acestei echipe va incepe odata cu proiectul.
c) Integrare date, respectiv
– Indentificarea bazelor de date existente privind proiecte si rezultatate ale activitatii de cercetare si inovare;
– Importul bazelor de date pe structura repository a platformei informatice integrate
– Crearea unor protocoale de integrare dinamica de date din surse externe (exemplu publicatii ISI)
– Curatarea datelor existente (exemplu: armonizarea numelor persoanelor).
d) Mentenanta hardware (monitorizare instalare echipamente conform cerintelor, administrare, monitorizare si asigurare suport pentru infrastructura hardware pe durata proiectului)
e) Comunicarea larga a obiectivelor, oportunitatilor si procedurilor aferente Platformei informatice integrate si modulelor (registrelor) acesteia si mobilizarea cercetatorilor, entitatilor de cercetare si a antreprenorilor cu activitati de cercetare sau care utilizeaza rezultatele cercetarii pentru inregistrarea si utilizarea componentelor
Alimentarea ERA RO cu informatii privind politicile UE in domeniul CDI si initiativele romanesti asociate, prin aceasta sustinandu-se atat orientarea strategica a actorilor nationali, cat si promovarea initiativelor romanesti in Europa.
2.2. Analiza ecosistemelor de inovare regionale prin intermediul observatorilor regionali
Datele disponibile in bazele de informatii centrale (precum Registrul Comertului) trebuie completate cu elemente contextual regionale, precum si de informatii de natura calitativa. Analizele se vor realiza prin intermediul unei retele de observatori regionali (2 persoane pe regiune) sustinute de un hub central (2 persoane).
Aceasta activitate presupune dezvoltarea unei metodologii de elaborare a acestor rapoarte regionale, precum si elaborarea propriu zisa a rapoartelor, care implica si interviuri sau chestionare online cu actori locali identificati ca relevanti, precum si schimb de bune practici in cadrul retelei de observatori. Rapoartele vor elaborate in primul an de proiect si vor fi actualizate inca o data pe parcursul proiectului.
2.3. Ghid al aplicarii normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal
Deducerile fiscale reprezinta un instrument extrem de important pentru sustinerea investitiei private in cercetare si dezvoltare si implicit pentru dinamica specializarii inteligente. In acelasi timp, deducerile fiscale pentru activitati de cercetare-dezvoltare reprezinta un instrument cheie de identificare a investitiei private in cercetare, deoarece in absenta unui stimul fiscal, acestea nu sunt declarate ca atare.
In prezent, desi reglemantata, deducerea fiscala de 50% pentru cheltuilelile de cercetare-dezvoltare este blocata de incertitudinea privind cheltuielile eligibile. De aceea, prin proiect se va elabora o metodologie de certificare privind indeplinirea conditiilor de acordare a stimulentelor fiscale la calculul profitului impozabil contribuabililor care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare.
Activitatea presupune:
– Analiza cadrului legal national si a bunelor practici la nivel international pentru certificarea activitatilor de cercetare-dezvoltare ale agentilor economici.
– Elaborarea metodologiei si a ghidului expertului evaluator
– Elaborarea ghidului pentru solicitantul de servicii de expertizare a activitatilor de cercetare-dezvoltare.
Pilotarea metodologiei de expertizare pentru 3 agenti economici.

R3. Mecanism de descoperire antreprenoriala
3.1. Mecanismul de identificare a tendintelor tehnologice emergente
Bazele acestui mecanism au fost create de catre UEFISCDI prin proiectul „Cresterea capacitatii administrative a sistemului public de cercetare, dezvoltare si inovare din Romania, pentru a raspunde pe termen scurt, mediu si lung nevoilor strategice de dezvoltare economico-sociala a Romaniei” (Cod SMIS: 37609). Premisa este ca de intelegerea tehnologiilor emergente – tehnologii cu potential de adoptare pe scara larga si/sau impact major asupra unuia sau mai multor sectoare economice – depinde capacitatea actorilor din ecosistemul de inovare de a isi construi strategii si planuri pe termen lung. Identificarea din timp a tehnologiilor relevante va creste competitivitatea actorilor amintiti si capacitatea lor strategica.
Mecanismul de identificare a tehnologiilor emergente are un caracter puternic inovator, combinand
– Extragerea unui numar mare de stiri preponderent tehnologice din peste 100 de platforme din intreaga lume. Activitatea presupune identificarea recurenta de platforme si integrarea stirilor furnizate de acestea prin RSS feed intr-o baza de date interna, pe un format unitar.
– Prefiltrarea stirilor utilizand tehnologii de prelucrare automata a limbajului natural. Aceste tehnologii permit spre exemplu eliminarea stirilor care nu prezinta noutati, precum si identificarea celor care adauga informatie suplimentara pe topici identificate anterior ca fiind de interes (familii de stiri). Pentru aceasta se utilizeaza o combinatie de software-ri de prelucrare a limbajului natural, achizitionate prin proiect si solutii open source customizate.
– Evaluarea umana a stirilor preselectate pentru a identifica pe cele asociate tehnologiilor emergente. Evaluarea se realizeza zilnic utilizand un software interactiv (Tagy) dezvoltat in cadrul proiectului SMIS 37609.
– Clusterizarea stirilor si vizualizarea intuitiva pe domenii. Pentru aceasta se utilizeaza tot software de prelucrare automata a limbajului, combinat cu utilizarea unor software de vizualizare.
Realizarea de brief-uri de tendinte tehnologice emergente, care vor alimenta dialogul de descoperire antreprenoriala. Tendintelele emergente identificate sunt grupate pe clustere tematice si evaluate suplimentar de experti in acele domenii tehnologice
3.2 Dialog pentru descoperire entrepreneuriala
Un mecanism de orientare strategica operational are scopul de a urmari procesele de specializare inteligenta si de a propune, periodic, corectii si reorientari, inclusiv prin identificarea unor nise care permit adancirea specializarilor inteligente (formulate foarte larg in SNCDI).
In acest context, „Descoperirea antreprenoriala” presupune o interactiune sistematica a decidentilor publici (nationali, regionali si/sau locali), a organizatiilor de cercetare si a mediului de afaceri – mai precis, a actorilor asociati micro-ecosistemelor de inovare cu sansa de penetrare in lanturile globale de valoare adaugata. Dialogul contribuie direct la o mai buna coordonare a categoriilor de actori amintite, precum si la cresterea capacitatii lor de planificare strategica.
Activitatile asociate dialogului pentru descoperire entrepreneuriala:
– 8 workshopuri regionale, care vizeaza identificarea niselor cu potential competitiv din regiunea respectiva, pornind de la , rapoartele observatorilor regionali si brief-urile de tendinte tehnologice emergente, clusterizate pe domenii de interes pentru Romania;
– 4 workshopuri nationale, avand ca scop integrarea inputului regional in vederea revizuirii celor 4 specilializari inteligente nationale (1.Bioenonomie, 2.Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate, 3. Energie, mediu si schimbari climatice si 4. Eco-nano-tehnologii si materiale avansate) si elaborarii foilor de parcurs asociate.
Fiecare workshop presupune identificarea si mobilizarea actorilor relevanti, pregatirea inputurilor pentru participanti, facilitarea interactiunii urmand metodologia si elaborarea raportului de workshop.
Fiecare workshop reuneste aprox. 30 participanti din business, cercetare, adminsitratie publica, ONG-uri.

R4. Foaia de parcurs nationala privind prioritatile de dezvoltare a infrastructurii
4.1. Analiza infrastructurilor existente
Activitatea are in vedere cartografierea infrastructurilor de cercetare publice si private din Romania; precum si a serviciilor aferente oferite de organizatiile care le detin. Evaluarea ecosistemului de infrastructuri existente se va face pe baza informatiilor din platforma Engage in the Romanian Research Infrastructure System (www.erris.gov.ro) dezvoltata de UEFISCDI.
4.2. Elaborarea metodologiei de constructie a foii de parcurs din prisma prioritatilor CDI ale Romaniei
Metodologia va tine cont de natura si structura principalelor prioritati de cercetare, dezvoltare si inovare stabilite prin SNCDI si de conexiunea infrastructurilor cu economia.
4.3. Implementarea procedurii de elaborare a foii de parcurs
Implementarea se face cu participarea unor paneluri de experti (7 paneluri a cate 12 panelisti) – 1 panel pentru fiecare specializare inteligenta: – 1) Bioeconomia; 2) Tehnologia informatiei si a comunicatiilor, spatiu si securitate; 3) Energie, mediu si schimbari climatice; 4) Eco-nano-tehnologii si materiale avansate si cate 1 panel pentru fiecare dintre domeniile de interes national: 1)Sanatate, 2)Patrimoniu si 3) Tehnologii emergente;
Activitatea se finalizeaza cu o conferinta de prezentare a rezultatelor, cu 100 de participanti.
Cei 100 de participanti sunt reprezentanti ai actorilor cheie din sistemul de cercetare (institute, universitati, firme cu activitate de cercetare). Mare parte din acestia sunt chiar membrii panelurilor care au contribuit la elaborea foii de parcurs.

R5. Cunostinte si abilitati imbunatatite ale personalului din autoritatile si institutiile publice centrale
R5.1 Training privind utilizarea Platformei Informatice Integrate (PII) pentru 30 beneficiari
Pentru ca Platforma Informatica Integrata (PII) sa atinga obiectivele vizate, e necesara comunicarea obiectivelor, oportunitatilor si procedurilor aferente PII si modulelor (registrelor) acesteia si mobilizarea cercetatorilor, entitatilor de cercetare si a antreprenorilor cu activitati de cercetare sau care utilizeaza rezultatele cercetarii pentru inregistrarea si utilizarea componentelor. De aceea, proiectul isi propune sa pregateasca 30 de beneficiari din administratia publica (R5.1 – Training privind utilizarea Platformei Informatice Integrate (PII)) in utilizarea platformei si dialogul cu actorii cu activitate de inovare, pentru a continua cu succes activitatea inclusiv dupa finalizarea proiectului
R5.2 Training privind implementarea Mecanismului de Orientare Strategica pentru 30 beneficiari
Trainingul privind implementarea Mecanismului de Orientare Strategica isi propune sa pregateasca beneficiari din administratia publica referitor la procedurile de operationalizare a mecanismului de orientare strategica, in toate componentele sale. In acord cu conditionalitatea T01.1, “mecanismul pentru asigurarea participarii active a partilor interesate la procesul continuu de identificare a oportunitatilor emergente de piata” trebuie sa fie asumat si continuat si dupa finalizarea proiectului, mai ales prin prisma “dezvoltarii de foi de parcurs actualizate pentru domeniile de specializare inteligenta, ca urmare a contributiei mecanismului de orientare strategica”. In acest context, personalul pregatit in acest domeniu poate asigura, pe termen mediu si lung, corectii si reorientari ale procesului de specializare inteligenta.
Precizam ca beneficiarii trainingurilor provin din Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice, Ministerul Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice si agentiile subordonate acestora.
R5.3 Instruirea a 20 experti pentru certificare/ expertizare activitati cercetare-dezvoltare
Deducerile fiscale pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare sunt reglementate legislativ inca din 2003, insa operationalizarea acestui mecanism nu este realizata nici pana in prezent. Deducerile fiscale pentru agentii economici au ca principal scop dezvoltarea capabilitatilor de cercetare-dezvoltare la agentii economici, contribuabili in Romania.
Principala problema metodologica consta in recunoasterea/incadrarea de catre ANAF a activitatilor din categoria cercetare-dezvoltare la agentii economici.
Pentru validarea valorii stimulentelor fiscale la calculul rezultatului fiscal intr-un an, calculate de agentii economici si declarate in declaratia de impozit pe profit, ANAF poate solicita efectuarea unei expertize privind indeplinirea conditiilor de acordare a stimulentelor fiscale de catre agentii economici, de catre experti cu expertiza in domeniu. Acesti experti trebuie sa fie validati si instruiti in prealabil de catre Ministerul Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice. Pentru inceput, tinandu-se cont de numarul agentilor economici cu activitate de cercetare-dezvoltare, instruirea unui numar de 20 experti este acoperitoare pentru a rezolva solicitarile de acordare a stimulentelor fiscale.
Expertii vor fi instruiti cu privire la legislatia specifica deducerilor fiscale, cu privire la incadrarea activitatilor agentului economic in activitati de cercetare-dezvoltare, aprecierea rezultatelor cercetarii, stabilirea activitatilor care nu sunt considerate de cercetare-dezvoltare, elaborarea si argumentarea rapoartelor de expertiza. Astfel, instruirea expertilor pentru aceasta activitate este esentiala in operationalizarea acordarii stimulentelor fiscale catre agentii economici.
Avand in vedere scopul pentru care s-a creat cadrul legislativ de acordare a stimulentelor fiscale pentru activitatile de cercetare-dezvoltare ale agentilor economici si necesitatea operationalizarii efective, activitatile propuse in proiect sunt masuri necesare pentru mecanismul de asigurare a participarii active a partilor interesate la procesul continuu de identificare a oportunitatilor emergente de piata, care pot constitui un avantaj competitiv pentru Romania sau regiunile sale, prin intalnirea punctelor forte in domeniul cercetarii cu nevoile mediului de afaceri (conditionalitatea T01.1)

R6. Campanie de informare si publicitate
Promovarea a proiectului presupune:
– site dedicat proiectului
– organizarea a doua conferinte de o zi, una de prezentare a scopului si obiectivelor proiectului si una de inchidere pentru diseminarea rezultatelor obtinute la finalizarea proiectului.
Cele doua conferinte se vor organiza cu sprijinul unui prestator de servicii de organizare de evenimente selectate ca urmare a achizitiei publice de servicii, conform cadrului legal aplicabil.
La fiecare conferinta se estimeaza ca vor participa 100 de persoane, reprezentati ai grupului tinta al proiectului, ai Solicitantului, ai Partenerului, ai societatii civile si ai mediului academic si universitar. Acestora li se va asigura, dupa caz, decontarea transportului si cazarea (o noapte). Vor fi asigurate, de asemenea, sala desfasurarii evenimentelor, mapa de prezentare a proiectului cu materialele suport, precum si trei pauze (2 pauze de cafea si o pauza de masa/dejun de lucru).
Conferinta de prezentare va avea loc in luna 5 de implementare a proiectului (activitatile de pregatire a acesteia derulandu-se pe parcursul lunilor 1-4), iar conferinta de inchidere va avea loc in luna 35 de implementare a proiectului. Promovarea conferintelor se va realiza in decursul a doua saptamani anterioare datei de desfasurare a evenimentelor. Pentru asigurarea vizibilitatii acestor evenimente care reprezinta evenimentele de cea mai mare anvergura organizate prin proiect, promovarea se va asigura inclusiv prin publicarea unor comunicate de presa/anunturi de presa;
– promovarea pe site-uri web existente (www.ancs.ro; www.research.ro ) si pe site-urile partenerilor de proiect: Afisarea pe site-urile web al solicitantului si ale partenerilor a unei scurte descrieri a proiectului, care va cuprinde cel putin urmatoarele informatii referitoare la acesta: titlu, denumire beneficiar si parteneri (daca exista), scop, obiective specifice, rezultate, data de incepere, perioada de implementare, valoarea totala (defalcata in contributie UE si nationala);
– realizarea si expunerea de catre toti partenerii a unor afise cu informatii despre proiect (dimensiunea minima A3) intr-un loc usor vizibil publicului, cum ar fi zona de intrare a unei cladiri, care sa cuprinda urmatoarele informatii referitoare la acesta: titlu, denumire beneficiar si parteneri (daca exista), scop, data de incepere, perioada de implementare, valoarea totala (defalcata in contributie UE si nationala);
– proiectarea si realizarea de materiale promotionale si informative (1 sistem expozitional Pop-Up Spider, 6 bannere, 4 roll-up-uri, 200 afise A4, 20 afise A3, 500 brosuri/pliante, 500 mape, 500 agende, 500 pixuri, 500 genti etc.) ce vor fi distribuite participantilor la evenimentele si sesiunile de instruire organizate in cadrul proiectului, care vor respecta elementele de identitate vizuala specifice, conform Manualului de identitate vizuala al POCA; Serviciile aferente realizarii materialelor promotionale si tipariturilor necesare implementarii proiectului vor fi achizitionate in conformitate cu legislatia in domeniu.
Orice document referitor la implementarea proiectului, utilizat pentru public sau participanti, inclusiv orice lista de prezenta sau orice alt certificat, va include o declaratie cu privire la faptul ca proiectul a fost cofinantat din FSE prin POCA.
Toate masurile de informare si comunicare realizate prin proiect (scurta descriere a proiectului de pe site-ul internet al solicitantului sau din anuntul de presa, afisul, materialele promotionale, etc.) vor respecta elementele de identitate vizuala ale POCA.