Rezultate


INDICATORI DE PROIECT
:

 

Denumire indicator Unitate de masura (numar, procent) Valoarea cumulata realizata Valoarea (tinta) indicatorului din cererea de finantare
R.1.Mecanism de monitorizare si evaluare de impact – INCSMPS/UEFISCDI numar

 

 

1

 

R.1.1.Metodologii de evaluare de impact proiectate  – INCSMPS numar

 

 

6

 

R2. Mecanism de colectare date numar 1
R2.1 Platforma informatica integrata numar 1
R2.2 Rapoarte ale observatorilor regionali numar 8
R3. Mecanism de descoperire antreprenoariala numar 1
R3.1 Mecanism de identificare a tendintelor tehnologice emergente numar 1
R3.2 Dialoguri de descoperire antreprenoriala: Workshopuri de analiza nise candidate de specializare inteligenta numar 8
R3.2 Dialoguri de descoperire antreprenoriala: Workshopuri de realizare foi de parcurs pentru specializarile inteligente numar 4
R4. Foaie de parcurs nationala privind prioritatile de dezvoltare a infrastructurii numar 1 1
R4.1 Analiza infrastructurilor existente numar 1  

1

 

R4.2 Metodologie de constructie a foii de parcurs din prisma prioritatilor CDI ale Romaniei numar 1 1
R.4.3.Paneluri pe cele 7 domenii de specializare inteligenta si de interes national – MCI numar 7 7
R.5.1.Participanti la training privind utilizarea PII – MCI numar 30
R.5.2.Participanti la training privind implementarea Mecanismului de Orientare Strategica – MCI numar 30
R.5.3.Participanti la training privind certificarea/ expertizarea activitatii de cercetare-dezvoltare – MCI numar 20 20
R.6.Campanie de informare si publicitate – MCI/UEFISCDI/INCSMPS numar 1

 

INDICATORI DE PROGRAM (DE REALIZARE):

Denumire indicator Unitate de masura (numar, procent) Valoarea cumulata realizata Valoarea (tinta) indicatorului din cererea de finantare
Autoritati si institutii publice centrale sprijinite pentru a introduce planificarea strategica si bugetarea pe programe  

numar

2
Autoritati si institutii publice centrale sprijinite pentru a realiza studii, analize si evaluari ex ante a impactului pentru fundamentarea politicilor publice numar 1 1
Metode, instrumente, proceduri dezvoltate de autoritatile publice centrale pentru a sprijini dezvoltarea la nivel local numar 1
Participanti la activitati de formare pentru OS 1.1 numar 20 80

 

INDICATORI DE PROGRAM (DE REZULTAT):

Denumire indicator Unitate de masura (numar, procent) Valoarea cumulata realizata Valoarea (tinta) indicatorului din cererea de finantare
Autoritati si institutii publice centrale care au implementat planificarea strategica si bugetarea pe programe pe baza metodologiilor si instrumentelor unitare; numar 1
Autoritati si institutii publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului; numar 1 1

 

LIVRABILE

R 1

R 2.2


R 2.3

R 3

R 4

R 5.1

R 5.2

R 5.3